ویژگی های سیستم حسابداری توان مثبت

اجرای تحت شبکه

اجرای تحت شبکه سیستم با استفاده سرور قدرتمند SQL در

عملکرد سریع

اجرای و عملکرد بالا به دلیل استفاده از آخرین تکنولوژی ها

سیستم های یکپارچه

این سیستم شامل زیر سیستم های از قبیل حسابداری ،بازرگانی ،خدمات و هزینه ،انبارداری،حقوق و دستمزد می باشد و تمامی این سیستم کاملا با مرتبط و هماهنگ می باشند

گزارشات متنوع

.این شامل گزارشاتی بسیار متنوع و کاربردی می باشد

تصاویری از نرم افزار